Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Στέγη Αγάπης
Οργάνωση / Δομή

 

Home
Οι Χώροι μας
Ανακοινώσεις
Οργάνωση / Δομή
Εκδηλώσεις
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Φωτογραφικό Αρχείο
Χάρτης
Επικοινωνία

 

Οργάνωση / Δομή

 

-          ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το Σωματείο, αποτελείται σήμερα από 52 μέλη εκ των οποίων κάθε 5ετία εκλέγεται  7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διοικεί το Σωματείο.

 

-          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και 4 Μέλη.

 

-          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η διεύθυνση της Στέγης, ασκείται από τον Διευθυντή ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

-          ΙΑΤΡΟΣ

Η Στέγη απασχολεί ιατρούς – συμβούλους, οι οποίοι συνεργάζονται με τον ιατρό του ασφαλιστικού οργανισμού ή των οικότροφων ( εάν τούτο είναι εφικτό) και τους παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή.

 

-          ΑΔΕΛΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ

Οι αδελφές νοσοκόμες φροντίζουν για την περιποίηση των οικοτρόφων καθώς  και για την έγκαιρη λήψη των φαρμάκων. Επιμελούνται και φροντίζουν για να παρέχεται κάθε δυνατή άνεση, σωματική, ψυχική και ηθική ανακούφιση. Επίσης, για την προσαρμογή στο ΄νέο περιβάλλον των νεοεισερχομένων στη Στέγη.

 

-          ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

Το έργο των Κοινωνικών Λειτουργών του Ιδρύματος συνίσταται στη παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην πρόληψη ή αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ή συναισθηματικών προβλημάτων των οικοτρόφων που προκαλούνται είτε από την επέλευση του γήρατος είτε από προσωπικές ή οικογενειακές αιτίες ή την παραμονή τους στο Ίδρυμα.

 

-          Ο / Η ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΙΣΣΑ

Ο/η  μάγειρας/ισσα, είναι υπεύθυνος/η για την κανονική παρασκευή του καθημερινού συσσιτίου, των οικοτρόφων και του δικαιουμένου προσωπικού της Στέγης, σύμφωνα με το διαιτολόγιο που καθορίζει η Δ/νση και η αρμόδια γι’ αυτό επιτροπή σε σύμπραξη με τον γιατρό. 

 

-          ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

Οι καθαρίστριες μεριμνούν για την καθαριότητα όλων των χώρων της Στέγης  (δωμάτια, διάδρομοι, σκάλες, γραφεία, μαγειρεία, τραπεζαρία, τουαλέτες κλπ.) και εκτελούν με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τα καθήκοντά τους.

   

-          ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 

Μεριμνούν για την έγκαιρη παραλαβή από το μαγειρείο και την  διανομή στους οικοτρόφους του ροφήματος, γεύματος και δείπνου είτε στην τραπεζαρία είτε στα δωμάτια. Βοηθούν τους οικοτρόφους, οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται στην λήψη του ροφήματος και φαγητού με υπομονή, στοργή και καρτερικότητα, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν δύστροπους οικοτρόφους.

   

-          ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Είναι υπεύθυνος/η για το προσωπικό όπως εφαρμόζει πιστά τον Κανονισμό,  τις εντολές και οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως.

 

-          ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Οι αρμοδιότητες της γραμματείας είναι η πρωτοκόλληση – δακτυλογράφηση και διεκπεραίωση όλης της αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών λειτουργίας της Στέγης. Επίσης, εκδίδει τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά περιθάλψεως και τα λοιπά πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

 

-          ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

Το γραφείο Λογιστηρίου είναι υπεύθυνο για τις κάθε φύσεως εισπράξεις και πληρωμές της Στέγης. Έχει την διαχείριση των οικονομικών και της ασφάλισης του προσωπικού. Επίσης, τηρεί τα υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα βιβλία και παραστατικά στοιχεία της Ταμειακής διαχειρίσεως.

 

Home | Οι Χώροι μας | Ανακοινώσεις | Οργάνωση / Δομή | Εκδηλώσεις | Προϋποθέσεις Εισαγωγής | Φωτογραφικό Αρχείο | Χάρτης | Επικοινωνία