Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Στέγη Αγάπης
 

 

Up
Ανακοινώσεις 2007
Ανακοινώσεις 2008
Ανακοινώσεις 2009
Ανακοινώσεις 2010
Ανακοινώσεις 2011
Ανακοινώσεις 2012

 

Ανακοινώσεις 2007

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και συμφώνως προς το άρθρο 19 του Καταστατικού, καλείστε όπως παραστείτε ως τακτικό Μέλος του Σωματείου Στέγη Αγάπης <<Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ>> κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση αυτού, που θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαρτίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στη αίθουσα του Σωματείου στην Παιανία Αττικής

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έκθεση πεπραγμένων του Σωματείου κατά το έτος 2007

2. Έγκριση του ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού του έτους 2007

3. Υποβολή εκθέσεως των Ελεγκτών επί της διαχειρίσεως του έτους 2007

4. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 2008

5. Εκλογή των Ελεγκτών δια τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως του 2008

6. Ανακοινώσεις - πληροφορίες

Παιανία 1 Μαρτίου 2008

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υ.Σ. Σας γνωρίζουμε ότι προ της Γενικής Συνελεύσεως και την ίδια ημέρα, θα τελεσθεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ώρα 7:00 - 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό του Σωματείου.

 

 

 

 

 

     

 

Home | Ανακοινώσεις 2007 | Ανακοινώσεις 2008 | Ανακοινώσεις 2009 | Ανακοινώσεις 2010 | Ανακοινώσεις 2011 | Ανακοινώσεις 2012